top of page

הצטרפות למסלול הלבן

מלאו פרטים אישיים והתקדמו לרכישה

בחרתם להצטרף למסלול הלבן

מחיר: 750 ₪ לכרטיסייה

10 שיעורים

תקפה ל-3 חודשים מיום הרכישה

bottom of page