top of page

תשלום


1 הרשמה

כדי להצטרף לתוכנית וליהנות מההטבות שלה בעתיד, עליך להירשם או להתחבר לחשבון שלך.


2 תשלום

סיכום ההזמנה

תוכניתIKIGAI Light
תוקף התוכניתעד לביטול
מפגשים4


סכום ביניים‏273.50 ₪
מע״מ (17 %)‏46.50 ₪

סך הכול‏320.00 ₪
כל חודש
נחייב אותך כל חודש עד לביטול.
תשלום מאובטח
bottom of page