top of page

בחרתם להצטרף למסלול האונליין

250 ₪

כניסה חופשית לכל שיעורי האונליין למשך חודש אחד

*הרישום לשיעורים נעשה דרך האפליקציה.

**ניתן יהיה לממש את המסלול גם באופליין, בסטודיו, מתום תקופת הסגר ועד לסיום 30 יום מרכישת המסלול.

bottom of page